REGLEMENT for DIFV ´s ærestegn.

 

DIFV ´s ærestegn kan tildeles de af foreningens medlemmer, der gennem en årrække har ydet en stor indsats i foreningen,

f. eks. i forbindelse med foreningens arrangementer, bestyrelsesarbejde o. lign.

 

Ærestegnet kan (ved særlige lejligheder) også tildeles personer blandt vore ”samarbejds - foreninger” i Danmark, Norge, Sverige og Finland,

hvis der skulle være personer, der har ydet en stor indsats i forbindelse med samarbejdet med DIFV.

 

Medlemmer af foreningen, herunder bestyrelsesmedlemmer, kan indstille personer til modtagelse af ærestegnet. Det er den siddende bestyrelse,

der godkender og uddeler ærestegnet.

 

Modtageren af DIFV ´s ærestegn

  

Dette reglement er principbesluttet på årsmødet i Herning den 12.03.17 og endelig godkendt af bestyrelsen på møde den11.01.19.

 

Æresmedlemmer:

Nr. 1: medlemsnr. 103 Mogens Finn Jung.

Nr. 2: medlemsnr. 136 Amy Bengtsson.

Her ses de to æresmedlemmer med næstformanden Carl Ilsøe i midten. (fotograf: Finn Rasmussen).