Emanuel Rose.

DIFV ´S LEDERPRIS

Lederprisen blev stiftet i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum i år 2001 med navnet Emanuelprisen efter vores første formand, Emanuel Rose, der afgik ved døden den 14.08.1997. Nuværende navn er fra 2016.      

Lederprisen tildeles en aktiv idrætsleder på tværs af al idræt.

Kandidater til Lederprisen kan ikke selv søge om den. 

Kandidater til Lederprisen kan indstilles af klubber, foreninger, specialforbund og
Danmarks Idræts Forbund samt af Danmarks Idrætsforbunds Venners medlemmer.

Indstillingerne stiles til Danmarks Idrætsforbunds Venner, som har nedsat en komite til at udvælge den endelige kandidat.

Lederprisens størrelse afgøres af Danmarks Idrætsforbunds Venners bestyrelse.

Lederprisen uddeles hvert femte år i forbindelse med Danmarks Idrætsforbunds Venners årsmøde, første gang i 2001.

Prisen er blevet uddelt til:

År 2001 : ALLAN BO JAKOBSEN, formand for Brydeforbundet

År 2006 : BENNY HANSEN, formand for Jysk Boldspil Union

År 2011 : BJØRN BORGEN HASLØV, Dansk Forening for Rosport

År 2016 : KARSTEN MUNKVAD, Dansk Atletik Forbund

                                                                          

                                               Til højre prisvinder Karsten Munkvad med frue samt DIFV ´s formand Mogens Jung.