PERSONDATAFORORDNING for DIFV.

  

På grund af den nye lovgivning af 25.05.18 skal DIFV orientere medlemmerne om, hvilke personoplysninger vi har og vores behandling af disse.

  

Foreningen indsamler

                                navn

                              adresse

                              postnummer

                              by

                              telefonnummer

                              fødselsdato og – år

                              mailadresse

for alle medlemmerne ved indmeldelse.

 

Disse oplysninger bliver indsamlet, opbevaret og a` jour ført af sekretæren og er kun tilgængelig for bestyrelsen.

På vores hjemmesiden står hvert medlems navn, postnummer/by, fødselsdato og - år.

 

Ved udmeldelse bliver alle oplysninger straks slettet.

 

Du har ret til at se, rette, slette, o. m. a. alle oplysninger om dig ved henvendelse til DIFV.

Hvis du er utilfreds med DIFV ´s behandling af oplysningerne, har du ret til at klage til Datatilsynet.

Alle kontaktoplysninger findes på hjemmesiden www.datatilsynet.dk

  

Vi opdaterer denne side, hvis der sker ændringer. Den gældende vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside www.difv.dk

 

Således bestemt på bestyrelsesmøde den 11.01.19.