DIFV ´s HISTORIE
 
1990
DIF v/ Emanuel Rose, Leif Nielsen og Leo Peitersen tilskriver alle indehavere af DIF `s ærestegn med henblik på stiftelse af Danske Idræts Veteraner.

1991
Den 09. feb. stiftende generalforsamling i Brøndby, Idrættens Hus, 32 deltagere mødt op. Formand Emanuel Rose, næstformand Leo Peitersen,
kasserer Leif Nielsen, sekretær Jytte Hannecke, bestyrelsesmedlem Aage Petersen, 1. suppleant Vagn Hvolbæk, 2. suppleant Allan Jonsen, revisor Niels Vinding.
Indmeldelsesgebyr 50 kr. Årskontingent 100 kr.
24. - 26. maj Nordisk møde i Oslo. Formand og kasserer deltager.
27. - 28. juli Sommermøde i Herning, Hotel Eyde, ca. 30 medlemmer mødt.
15. - 16. nov. Årsmøde i Vejle, Jyske Idrætshøjskole. 21 medlemmer mødt. Genvalg.

1992
20. - 21. juni Sommertræf i Helsingør.
Aflyst.
21. - 22. nov. Årsmøde i Brøndby, Idrættens Hus. 35 deltagere. Genvalg.

1993
2. - 4. juli Sommertræf i Aalborg, Trænerskolen, 58 deltagere.
23. - 26. sept. Nordisk Træf i Reykjavik, Island. 23 deltagere fra DIV. 83 i alt.
13. - 14. nov. Årsmøde i Vejle, Jyske Idrætshøjskole. 39 deltagere. Genvalg.


1994
3. - 4. juni Sommertræf i Århus, Idrætsskolen. 46 deltagere.
12. - 14. nov. Årsmøde i Brøndby, Idrættens Hus. 25 deltagere. Genvalg

1995
22. - 25. juni Nordisk Træf i Aalborg, Slotshotellet. 120 deltagere. DIV 37. Fin. 23. Nor. 40. Sve. 20.
Kasserer Leif Nielsen død 31. maj.
11. - 12. nov. Årsmøde, Ry Parkhotel. 51 deltagere (28 medlemmer).
Kasserer Vagn Hvolbæk, 1. suppleant Folmer Christiansen, revisor Svend Erik Husum valgt for 1 år.

1996
Sommertræf i Herning, Hotel Corona. 43 deltagere.
8. - 10. nov. Årsmøde Glostrup, Hotel Scandic, 30 deltagere. Næstformand Leo Peitersen afgår,
ny Aage Petersen, bestyrelsesmedlem Folmer Christiansen,
ny 1. suppleant Kirsten Foldager.

1997
5. - 8. juni Nordisk Træf i Stockholm, DIV 40 deltagere, i alt 130 deltagere.
Formand Emanuel Rose død 14. august.
14. - 16. nov. Årsmøde, Vissenbjerg Storkro, 40 deltagere. Ny formand Aage Petersen, næstformand Mogens Finn Jung, sekretær Jytte Hannecke,
2. suppleant Bjarne Jepsen og revisor Knud Dyeremose.

1998
5. - 7. juni Sommertræf Hundested Kro, 25 deltagere.
13. - 15. nov. Årsmøde Rudbøl Grænsekro, 44 deltagere. Genvalg.
 
1999
10. - 13. juni Nordisk Træf Helsingfors, Finland. 19 deltagere fra DIV. I alt 115 deltagere.
7. - 8. aug. Sommertræf i Nakskov, ca. 30 deltagere.
6. - 7. nov. Årsmøde Idrættens Hus, Brøndby. 36 deltagere. Ny formand Mogens Finn Jung,
ny næstformand Folmer Christiansen, ny sekretær Bjarne Jepsen,
nyt bestyrelsesmedlem Jytte Hannecke, ny suppleant Amy Bengtsson, revisor Knud Dyeremose blev genvalgt.

2000
25. - 27. aug. Sommertræf på Bornholm. 55 deltagere.
17. - 19. nov. Årsmøde i Fredericia. 41 deltagere. Jytte Hannecke død, nyt bestyrelsesmedlem Amy Bengtsson,
ny 1. suppleant Kirsten Foldager, ny 2. suppleant Werner Duekjær.

2001
15. - 17. juni Nordisk Træf i Oslo, Norge. 27 deltagere fra DIV. 150 deltagere i alt.
9. - 11. nov. Årsmøde i Køge, foreningens 10 årsdag blev fejret. 40 deltagere. Werner Duekjær valgt til 1. suppleant, Kjeld Nielsen blev valgt til 2. suppleant.
Kirsten Foldager fratrådte.

2002
21. - 23. juni Sommertræf i Silkeborg. 44 deltagere.
8. - 10. nov. Årsmøde i Svendborg. 24 deltagere + 1 fuldmagt. Genvalg

2003
6. - 8. juni Nordisk Veteran Idrætsleder Kongres i Brøndby/ København på Quality Hotel Brøndby,
36 danske deltagere. 112 deltagere i alt.
6. - 8. november Årsmøde i Polen på Hotel Amber Baltic, 34 deltagere.
Der var nyvalg til revisorposten. Bodil Munck blev valgt.

2004
19. marts døde vor sekretær Bjarne Jepsen.
Sommertræf i Ebeltoft 11.-13. juni. Under træffet blev konstitueret sekretær Werner Duekjær 80 år.
Årsmødet blev afholdt 12. - 14. november i Skælskør Lystskov. Der var valg til flere poster, da bestyrelsen blev udvidet til 7 medlemmer. Til sekretær blev valgt Knud Fl. Rasmussen,
som samtidig har redaktørposten med Kjeld Nielsen. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Kjeld Nielsen, Jørgen C. Madsen og suppleant Carl Ilsøe. Der kan oprettes et forretningsudvalg på 3 personer.
Medstifter af DIV Aage Petersen er død. Han blev 80 år.
 
2005
10. oktober afgik vor mangeårige kasserer Vagn Hvolbæk ved døden.                                                              
21. - 23. oktober Årsmøde i Skive. 35 deltagere. Der var valg på nogle poster. Ny kasserer blev Jørgen C. Madsen, og hans bestyrelsespost blev overtaget af Carl Løwe Ilsøe.
Ny suppleant blev Kirsten Lehmann, medens Jørgen Jensen overtog revisorposten efter Bodil Munck, som havde sagt fra.
 
2006 
24. april var forretningsudvalget i Stockholm til møde med de Nordiske bestyrelsesvenner for at fastlægge
Nordisk Træf i Åbo i 2007 (august måned).
Den 19. - 21. maj havde vi sommertræf i Helsingør på LO-skolen (31 deltagere).
20. - 22. oktober Årsmøde i Sønderborg med 29 deltagere. Valget gav ingen ændringer i bestyrelsen.
Under festmiddagen blev Emanuel - prisen overrakt til JBU- formand BENNY HANSEN. Prisen var i år øget til kr. 10.000,-.
  
2007
Torsdag den 23. august fløj 18 medlemmer til Nordisk Træf i ÅBO (TURKU) i Finland. Hjemkomst søndag den 26.august. Det blev en fornøjelig tur.          
Vort årsmøde blev holdt på Sindal Hotel og Kro i Vendsyssel i weekenden den 9. - 11. november. Genvalg.
  
2008
15. - 16. april var Mogens Jung til formandsmøde i Stockholm med de nordiske veteraners formænd m.m.
6. - 8. juni havde vi sommertræf på Hotel Kong Valdemar Vordingborg, en lidt utraditionel tur, idet vor festaften blev afholdt om fredagen, (hotellets far & mor - fest).
3. - 5. oktober holdt vi årsmøde på Næsbylund Kro lidt uden for Odense. Carsten Goul blev valgt i stedet for Kjeld Nielsen, der ikke ønskede at fortsætte. Ellers genvalg til alle andre poster. 
 
2009
Torsdag den 11. juni dampede 16 medlemmer med DFDS til Oslo og Lillehammer til Nordisk Træf.
Weekenden 2. - 4. oktober havde vi årsmøde på Fårevejle Golf Hotel med rundtur i Odsherred. Mogens Nyvang blev valgt til kasserer efter Jørgen C. Madsens død. Ellers genvalg.
 
2010
Sommertræf 4. - 6. juni i Varde. Indlogering på Hotel Arnbjerg. 24 deltagere.
Årsmøde 5. - 7. november i Idrættens Hus. Ca. 20 deltagere til det sociale og 22 til årsmødet. Genvalg.
 
2011
Torsdag den 2. juni tog bestyrelse + danske medlemmer til Bornholm til Nordisk Træf. Dagen efter stødte Nordmænd - Svenskere og Finner til. En dejlig weekend med en afstikker til Christiansø. 
Årsmødet holdt vi den 4. - 6. november på Hotel Sabro Kro ved Aarhus. Knud Fl. Rasmussen ønskede at stoppe som sekretær, og her blev Anker Mikkelsen valgt. Knud fortsætter dog med bladet. Ellers genvalg.
 
2012
Weekenden 1. - 3. juni havde vi sommertræf på Samsø med en afstikker til Tunø i ret blæsende vejr. Der deltog 29 medlemmer på Samsø og 31 på Tunø. 
Den 5. - 7. oktober holdt vi årsmøde i Assens på Marcussens hotel.  Genvalg.
 
2013
Den 16. - 18. august havde 130 Nordmænd - Svenskere - Finner samt danskere Nordisk Træf i Göteborg.
Foreningen har fået sit eget lille kontor i Idrættens Hus, Brøndby.
Fredag den 1. - 3. november holdt vi årsmøde på Hotel Hillerød i Hillerød. Mogens Nyvang gik af som kasserer, og her blev Finn Rasmussen valgt. Det blev også besluttet, at der skal være 2 revisorer.
(Birgit Andersen blev genvalgt og Bodil Munck nyvalgt) og 1 revisorsuppleant (Knud Fl. Rasmussen nyvalgt).
 
2014
Sommertræffet 23. - 25. maj er desværre blevet aflyst, da der kun havde tilmeldt sig 10 deltagere.
4 medlemmer deltog i DIF's årsmøde den 3. maj.
Søndag d. 26. oktober afholder DIV årsmøde og vedtager nyt navn og nye vedtægter. Foreningens nye navn er: Danmarks idrætsforbunds Venner - DIFV,
Foreningen for tidligere og nuværende idrætsledere og venner af Danmarks Idrætsforbund.
Amy Bengtsson blev valgt til sekretær og Erik Andersen valgt til bestyrelsesmedlem. I de nye vedtægter blev årsmødet flyttet til foråret (i stedet for efterår) og regnskabsåret blev til
kalenderåret, så der skal først være årsmøde og aflæggelse af regnskab i foråret 2016, altså ikke årsmøde i 2015.
 
2015 
Medlemstræf i Kolding den 17. - 18. april. Der deltog 14 medlemmer og 5 ledsagere, i alt 19 personer.
Nordisk træf i Åbo, Finland 21. - 23.august. 16 danske deltagere.
 
2016
Den 27., 28. og 29. maj afholdt DIFV sit 25. års jubilæum sammen med overrækkelsen af Idrætslederprisen og ordinært årsmøde, alt sammen i Idrættens Hus, Brøndby.
Karsten Munkvad, Dansk Atletik Forbund fik overrakt prisen ved foreningens jubilæumsreception i overværelse af omkring 40 gæster. I hele arrangementet deltog ca. 20 medlemmer.
Årsmødet bød på flere rokeringer i bestyrelsen: Folmer Christiansen gik af efter mange år som næstformand og blev afløst af Carl Ilsøe, Amy Bengtsson holdt som sekretær (men blev valgt til revisor)
og blev afløst af Carsten Goul, Bodil Munck og Hans E. Boesen blev nyvalgt til bestyrelsen, mens alle andre blev genvalgt.
Den 28. og 29. oktober var der efterårstræf i Nyborg med 21 deltagere.
 
2017
Bestyrelsesmøde mandag den 23.01.17 på kontoret i Idrættens Hus, Brøndby.
Bestyrelsesmøde lørdag den 11.03.17 på Sinatur Hotel Skarrildhus i forbindelse med årsmødearrangementet i Herning.
Fredag den 10., lørdag den 11. og søndag den 12. marts -2017 årsmøde i Herning-området. Der deltog i alt ca. 25 personer, og til årsmødet kom der 18 medlemmer. Erik Andersen udtrådte af bestyrelsen,
og Søren Gøtzsche blev nyvalgt for 1 år. Genvalg til Mogens Jung (formand), Carsten Goul (sekretær), Hans Boesen (bestyrelsesmedlem), Kirsten Lehmann (suppleant) og Amy Bengtsson (revisor).
Ny revisorsuppleant blev Flemming Mortensen, i stedet for Knud Fl. Rasmussen.
Bestyrelsesmøde torsdag den 08.06.17 på kontoret i idrættens Hus, Brøndby.
Nordisk Træf i Oslo, Norge 16. - 18. juni. 12 danske deltagere.
 
2018
Bestyrelsesmøde mandag den 08.01.18 på kontoret i Idrættens Hus, Brøndby.
Bestyrelsesmøde lørdag den 17.03.18  på Hotel Søpark Maribo i forbindelse med årsmødearrangementet.
Fredag den 16., lørdag den 17. og søndag den 18. marts - 2018 årsmøde i Maribo. Der deltog 17 personer og til årsmødet var der 13 medlemmer. Fra bestyrelsen var der forslag om,
at bestyrelsen gik fra 7 til 5 medlemmer og nogle andre små ændringer. Alt blev vedtaget enstemmigt. Næstformand Carl Ilsøe, bestyrelsesmedlem Søren Gøtzsche, revisor Birgit Andersen
og revisorsuppleant Flemming Mortensen blev alle genvalgt, mens Hans Boesen blev nyvalgt til kasserer, idet Finn Rasmussen ikke modtog genvalg. Bodil Munck udgik også efter eget ønske af bestyrelsen.
Formand Mogens Jung, sekretær Carsten Goul, revisor Amy Bengtsson og bestyrelsessuppleant Kirsten Lehmann var ikke på valg.
I september måned afgik vores mangeårige (1996 - 2016) næstformand Folmer Christiansen ved døden 79 år gammel.
Fredag den 5. og lørdag den 6. okt. var der medlemstræf i Esbjerg med deltagelse af 10 medlemmer og 4 ledsagere, i alt 14 personer.
Vi afholdt et kort bestyrelsesmøde lørdag den 6. okt. i Esbjerg.
I december måned afgik Erik Andersen ved døden 82 år gammel. Erik sad i bestyrelsen fra 2014 til 2017.
 
2019
Fredag den 11.01.19 afholdt vi bestyrelsesmøde på kontoret i Idrættens Hus, Brøndby. I marts måned afgik vores mangeårige sekretær (Blad og hjemmeside) Knud Fl. Rasmussen ved døden efter en svær sygdomsperiode.
I forbindelse med årsmødearrangement i Viborg holdt vi et lille bestyrelsesmøde. I øvrigt deltog der 15 personer i arrangementet den 5., 6. og 7. april 2019 i Viborg. Til selve årsmødet var der 11 medlemmer og 4 gæster.
Alle valg var genvalg, undtagen bestyrelsessuppleanten, hvor Flemming Mortensen blev nyvalgt. For første gang blev der i foreningen udnævnt æresmedlemmer, nemlig nr. 1 Mogens Jung og nr. 2 Amy Bengtsson.
 


Skematisk oversigt:
 
Årstal
Medlemstræf
Årsmøde
Nordisk træf
1991
Herning
Brøndby
Oslo, Norge
1992
Helsingør Aflyst
Brøndby
 
1993
Aalborg
Vejle
Reykjavik, Island
1994
Aarhus
Brøndby
 
1995
 
Ry
Aalborg, Danmark
1996
Herning
Glostrup
 
1997
 
Vissenbjerg
Stockholm, Sverige
1998
Hundested
Rudbøl
 
1999
Nakskov
Brøndby      
Helsingfors, Finland
2000
Bornholm
Fredericia
 
2001
 
Køge
Oslo, Norge
2002
Silkeborg
Svendborg
 
2003
 
Polen
Brøndby, Danmark
2004
Ebeltoft
Skelskør
 
2005
 
Skive
Gotland, Sverige
2006
Helsingør
Sønderborg
 
2007
 
Sindal
Åbo, Finland
2008
Vordingborg
Odense
 
2009
 
Fårevejle
Lillehammer Norge
2010
Varde
Brøndby
 
2011
 
Aarhus
Rønne, Danmark.
2012
Samsø
Assens
 
2013
 
Hillerød
Göteborg, Sverige.
2014
Kolding Aflyst
Næstved
 
2015
Kolding
 
Åbo, Finland
2016
Nyborg
Brøndby
 
2017
 
Herning 
Oslo, Norge 
2018
Esbjerg
Maribo
 
2019
 
Viborg
Odense, Danmark
2020  Randers  Holbæk