HVAD LAVER VI SÅ  

 
Først og fremmest drejer det sig om det sociale, såsom at træffe gode idrætsvenner, få nye venner og hygge sig sammen. Derefter ser vi ofte på områder i landet, hvor vi ikke færdes til dagligt, og Danmark er utroligt smukt både forår, sommer og efterår, præcis når vi afholder vore medlemsarrangementer.
Vi afholder normalt 2 arrangementer hvert år nemlig  årsmødet i foråret (marts) og medlemstræf i efteråret (oktober). De år, hvor der er Nordisk Træf, afholder vi normalt kun årsmødet. Vi betaler selv for arrangementerne, men foreningen sørger altid for gode rabatter, og giver også et pænt tilskud.
Til årsmødet mødes vi fredag ved 15-16 tiden og afslutter søndag efter frokosten, altså 2 overnatninger. Prisen er omkring 2.000 kr. alt efter, hvor i landet vi er. Ved medlemstræffet er det normalt kun med 1 overnatning, men starter og slutter så med frokost. Prisen bliver så lidt mindre.
Prisen dækker normalt overnatning, spisning o. s. v., dog ikke drikkevarer.
Normalt bliver vi modtaget på byens rådhus, hvor borgmesteren byder os velkommen og fortæller om byens udvikling gennem tiderne og dens fremtid, alt sammen i det idrætslige lys. Vi kører derefter ud og ser på de seværdigheder, som findes i byen og omegn - ofte med en lokal guide. Alt er inkluderet i prisen, også hvis der er entré undervejs.
Hvert andet år er der Træf mellem de nordiske lande. Disse møder foregår på et lidt højere plan med seriøse foredrag om idrættens problemer. Turnussen er følgende: 2019 Danmark, 2021 Sverige og 2023 Finland. På disse ture arrangeres fællesrejser til det pågældende sted.
Der udsendes medlemsblad 4 gange om året.
 
På vore ture vil der altid blive opfordret til at synge vores slagsang, som er forfattet af et nu bortgået medlem Eivind Samuelsen, kaldet Sam.
Melodien er: Åh - disse minder…
1.  Dengang da vi var unge                                                         2.   Vi med iver og glæde                                    3.    Nu er tempoet dalet,
og knap nok så tunge                                                                   med tiden tog sæde                                             vi ligger forhalet
i rumpen, som vi er i dag,                                                            i styrelser, udvalg med mer´                                 og nyder vor sensommersol. 
da vi målrettet træned´                                                                 for de unge at lede                                                Vi er mere til hygge,
på cinders og plæne                                                                    begejstring at sprede                                            men det er en lykke 
til weekendens spændende slag.                                               til idrættens voksende hær.                                  at sætte sig trygt i sin stol  
Med fibrene spændte                                                                   Vi gav af vor viden                                                og tænke tilbage  
til fight var vi tændte                                                                      så ungdommen siden                                           på stræbsomme dage,
hvor herligt at komme i kamp.                                                     ku´ gå i det helt rette spor.                                   dengang vi var stedse i front.
Vi i jubel blev fejret,                                                                      Og trods tidernes dønning                                    Tak for hvad os blev givet 
når vi havde sejret,                                                                       vi fik vor belønning                                                 af idræt og livet     
blev trøstet, hver gang vi fik tamp.                                              ved at se, at det trives og gror.                            vi gjorde vor pligt og vor dont.            
Åh, disse minder                                                                          Åh, disse minder                                                   Åh, disse minder 
fra dengang, som nu er i går.                                                      fra dengang, som nu er i går.                               fra dengang, som nu er i går.
Åh, disse minder                                                                          Åh, disse minder                                                   Åh, disse minder      
fra alle de aktive år.                                                                      fra alle de aktive år.                                              fra alle de aktive år.    
Åh, disse minder                                                                          Åh, disse minder                                                   Åh, disse minder  
det er dem, der gi´ r livet kulør.                                                   det er dem, der gi´ r livet kulør.                            det er dem, der gi´ r livet kulør.                                            
Vi blandt veteranerne finder                                                       Vi blandt veteranerne finder                                 Vi blandt veteranerne finder             
alt det gode, det gamle humør.                                                  alt det gode, det gamle humør.                            alt det gode, det gamle humør.
                                                                                                                                                                                                                                                                 Sam.