INDSLAG

Vil du være Danmarks Idrætsforbunds Venners fanebærer ?
Danmarks Idrætsforbunds Venner har af Danmarkssamfundet fået doneret en fane, som vi gennem mange år har brugt ved vore arrangementer og ved offentlige begivenheder. I mange år havde vi Torben Ibsen som trofast fanebærer, men i efterhånden flere år har vi ikke haft en fast fanebærer. Vi vil gerne igen sikre,
at vi har en fanebærer, der, i respekt for vores lands flag, kan udføre de opgaver, som en fanebærer skal kunne, når vi er repræsenteret ved officielle begivenheder.
Hvis der er en af vore medlemmer, der vil påtage sig denne opgave, må I meget gerne melde jer.

Henvendelse til formand Mogens Jung på: m-jung@mail.dk