MÆRKEDAGE:

                                                                                           

 Runde fødselsdage i 2023:

Medl. nr.  Navn født den bliver
218   Niels Nygaard 27.01.53 70
142  Jytte Brandtoft  17.02.43 80
208  Kamma Andersen  20.03.38 85
223 Torben Lindby 31.03.38 85
221   Hans Erik Boesen 02.04.43 80
262  Torsten Berg  07.04.48 75
219  Preben Staun  10.04.48 75
238  Jesper Møller  09.06.63 60
203  Jens Peter Zacho  10.06.53 70
251  Jens Risum  11.06.48 75
244  Thomas Bach  23.06.73 50
106  John Lange  02.07.43 80
216  Georg Facius  15.07.38 85
199  Leif G. Nielsen  21.08.43 80
164  Benny Christensen  05.09.38 85
178  Birgit Andersen  09.09.38 85
63  Frede Kruse-Christiansen  01.11.43 80
222  Kaj Holm  01.12.38 85
256  Rita Mortensen  16.12.43 80

Hjertelig TIL LYKKE med dagen !