MEDLEMSKAB

 

Normer for optagelse i DIFV:

 

Danmarks Idrætsforbunds Venner har til formål at samle tidligere og nuværende idrætsledere, som fortsat ønsker kontakt

med idrætslivet og ledere fra alle idrætsgrene under hyggelige og uformelle former.

 

Danmarks Idrætsforbunds Venner optager medlemmer, der er idrætsledere, og andre idrætsvenner, f. eks. trænere, aktive

og ansatte i DIF, specialforbund og foreninger under disse.

 

Danmarks Idrætsforbunds Venner optager også foreninger, specialforbund og eksterne organisationer med interesse for

Danmarks Idrætsforbund med de samme rettigheder, som enkeltmedlemmer har. Der er flg. muligheder for medlemskab:

·        1.- gælder for 1 person (150 kr.).

·        2.- gælder for op til 5 personer (500 kr.).

 

For at blive medlem i DIFV skal man opfylde et af nedenstående:

·        foreningsleder,

·        udvalgsmedlem i et specialforbund eller DIF,

·        medlem af ledelsen i et specialforbund,

·        leder i DIF,

·        aktiv eller træner på et eller andet plan,

·        leder i internationale organer inden for idræt,

·        ansat i DIF eller et specialforbund,

·        sportsjournalist,

·        forening eller specialforbund,

·        ekstern organisation med interesse for DIF.  

Det årlige kontingent er på 150 kr., og indmeldelsesgebyret er på 75 kr.

 

Henvendelse ang. medlemskab kan ske til:

 

Formand Mogens Finn Jung, Stenbukvej 28 Ejby, 4623 Ll. Skensved.

Tlf. – nr: 56 82 08 79.       Mail: m-jung@mail.dk

 

Sekretær Carsten Goul, Ved Kroen 15 B, 9260 Gistrup.

Tlf. – nr: 98 31 48 00.       Mail: carstengoul@gmail.com