REJSEFONDEN

     REGLER FOR REJSEFONDEN:

Rejsefondens formål er at samle penge sammen og udlodde portioner til hjælp til rejser ved Nordiske Træf i Finland, Norge eller Sverige.                                      Disse samlinger afholdes hvert andet år i ulige år. (Der udtrækkes ikke rejsetilskud, når Danmark afholder Nordisk Træf).

Rejsefonden administreres af bestyrelsen, der årligt overfører de nødvendige beløb til Rejsefonden fra det almindelige regnskab.

Pengene fra Rejsefonden kan ikke anvendes til andre formål end til det, der er rejsefondens egentlige formål.

Beløbet kan kun udbetales, såfremt det udtrukne medlem deltager i det Nordisk Træf, som udtrækningen er beregnet til.

Det udtrukne beløb kan ikke overføres til andre medlemmer eller til et senere Nordisk Træf.

Er det udtrukne medlem forhindret i at deltage, forbliver pengene i rejsefonden til næste trækning.

Bestyrelsen beslutter, hvor mange portioner og hvor stor hver portion skal være. Alle portioner skal være lige store ved samme trækning.                                    Normalt er der 4 portioner à 1.500 kr.

Udtrækningen foretages på det ordinære årsmøde i samme regnskabsår (lige år).

Danmarks Idrætsforbunds Venner.